Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné pro zakázkovou výrobu Dorty od srdce.

1. Všeobecné

Níže uvedené podmínky platí v aktuálně platném znění také pro všechny budoucí smlouvy – přijaté objednávky - se Zakázkovou výrobou Dorty od srdce, se sídlem Příbram, Ke Skalám 527. IČ 01211943 (dále jen dodavatel) a to výlučně. Vedlejší ujednání budou učiněna pouze písemně.

2. Změny

Vyhrazujeme si právo provádět přiměřené změny výrobků, které slouží výlučně ke zlepšení výrobků, a to i bez předchozího oznámení. Z výrobních, velikostních i technologických důvodů mohou objednané výrobky vykazovat ve srovnání s dodanou předlohou jisté odchylky.

3. Ceny

Všechny ceny jsou uvedené v českých korunách. Řídí se aktuálním orientačním ceníkem a hrubým odhadem na přání zákazníka. Pro zakázkovou výrobu platí výlučně ceny orientační a specifické dle velikosti a náročnosti jednotlivé zakázky.

4. Uzavření smlouvy / odstoupení od smlouvy

Smlouva se považuje za uzavřenou po písemném nebo ústním potvrzení objednávky ze strany dodavatele. Pokud je pro výrobu požadována záloha, považuje se objednávka za potvrzenou dnem složení zálohové platby na účet dodavatele, nebo osobním předání proti potvrzení o přijetí zálohové platby. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit výrobu z důvodu nesložené zálohové platby nebo požadovat zaplacení předem, pokud se mezi uzavřením smlouvy a poskytnutím služby vyskytnou důvodné pochybnosti o solventnosti zákazníka, nebo dojde k prodlení s platbou splatných faktur. Běžná zakázka – objednávka je závazná po složení zálohové platby. Výši zálohy určuje dodavatel. Zrušení zakázky nejpozději 3 týdny před dohodnutým termínem - vrácení celé zálohové platby Zrušení zakázky nejpozději 2 týdny před dohodnutým termínem - storno poplatek 50% ze složené zálohové platby. Zrušení zakázky méně než dva týdny před dohodnutým termínem - zálohová platba propadá v plné výši Svatba/ nebo zakázka větších rozměrů – objednávka je závazná po složení zálohové platby. Výši zálohy určuje dodavatel. Zrušení zakázky nejpozději 3 měsíce před dohodnutým termínem - vrácení celé zálohové platby Zrušení zakázky nejpozději 2 měsíce před dohodnutým termínem - storno poplatek 50% ze složené zálohové platby. Zrušení zakázky méně než dva měsíce před dohodnutým termínem - zálohová platba propadá v plné výši

5. Právo na vrácení zboží

Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit, lze je reklamovat z důvodu výrobních vad. Ne však z důvodu nesprávného skladování či dopravy.

6. Výhrada vlastnického práva

Veškeré zboží zůstává majetkem dodavatele až do úplného zaplacení.

7. Právo na prezentaci

Dodavatel má právo použít fotografie výrobků k prezentaci a reklamě tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno odběratele.

8. Smluvní pokuta

Pokud není sjednáno jinak, je splatnost faktur 10 dnů od data vydání. Odběratel, odebráním zboží přijímá závazek smluvní pokuty ve výši 1% za každý den prodlení u těch nedoplatků, u kterých nedojde k plnění ani na základě upomínky.

9. Ochrana dat

Zakázková výroba Dorty od srdce jako správce osobních údajů (dále již jen „správce“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) EU, účinného od 25. 5. 2018 informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu. Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů:

písemně:
Dorty od srdce
Markéta Pínová
Ke Skalám 527
26101 Příbram

mailem:
info@dortyodsrdce.cz

Obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 11. 2018